Топ-100

Wiki                                               

Spraakbond

n Spraakbond isn groep van tale, wat in een of ander manier gelyksoortig geraak word as gevolg van die geografiese nabyheid en thomas. Hulle kan word geneties onverwante, of net verlangs verwant is. Waar genetiese verhouding is onduidelik, die sp ...

                                               

Spraakproduksie

Toespraak produksie is die proses waardeur gesproke woorde is gekies te word geuiter word, hul fonetiek geformuleer en dan aan die einde is verwoord deur die motoriese stelsel in die stemorgaan. Toespraak produksie kan spontaan plaasvind, soos wa ...

                                               

Taaldiskriminasie

Taaldiskriminasie is die onregmatige behandeling vann persoon wat bloot op die basis van die gebruik daarvan. Hierdie gebruik waarteen gediskrimineer kan word, kan die individu se moedertaal, of dit kan wees ander eienskappe van sy toespraak slui ...

                                               

Taalkontak

Thomas vind plaas wanneer twee of meer tale of variëteite opn ander ete. Die studie van thomas is kontaklinguistiek genoem. Veeltaligheid is geneig om te wees baie algemeen dwarsdeur die grootste deel van die menslike geskiedenis, deesdae die mee ...

                                               

Taaltipologie

Taaltipologie is binne die sistematiese linguistiek is die oorkoepelende term vir die studie van alles wat te doen het met die ooreenkomste en verskille tussen die tale en die taal families met mekaar verbind. Dit kan daarna byvoorbeeld handel al ...

                                               

Taaluniversalia

Taaluniversalia isn patroon wat stelselmatig plaasvind onder natuurlike tale, potensieel waar vir al die tale. Byvoorbeeld, Alle tale het naamwoorde en werkwoorde, of Asn taal gepraat word, het dit konsonante en vokale. Navorsing in die veld van ...

                                               

Taalverandering

Taal verander is die manier waarop die fonetiese, morfologiese, semantiese, sintaktiese, en ander funksies vann taal met die verloop van tyd verander. Alle tale verander gedurig. Op enige gegewe punt in die tyd daar bestaan ook binne Taal variasi ...

                                               

Taalverwerwing

Taalverwerwing is die proses waardeur mense het die vermoë om aan te skaf taal waar te neem en te begryp, sowel as om woorde en sinne te kommunikeer. Taalverwerwing is een van die fundamentele menslike eienskappe, want nie-die mens doen nie kommu ...

                                               

Tweedetaalverwerwing

Tweedetaalverwering, of T2-verwerwing, is die proses waardeur mense inn tweede taal te leer. Tweedetaalverwerwing verwys ook na die wetenskaplike dissipline gemoeid met die studie van die proses van dit. Tweede taal verwys na enige taal geleer he ...

                                               

Wêreldmoedertaaldag

Wêreldmoedertaaldag isn dag wêreldwyd jaarliks op 21 februarie gevier word om bewustheid te verhoog van taalkundige en kulturele diversiteit en veeltaligheid te bevorder. Dit is op 17 November 1999 deur Unesco aangekondig. Hierdie fees is ook amp ...

                                               

Telekommunikasie

Telekommunikasie is die oordrag van seine oorn afstand met die doel om te kommunikeer. Vandag, hierdie proses is byna uitsluitlik gekoppel aan die stuur van elektromagnetiese golwe deur elektroniese versenders, maar in die ou dae was onbeduidend ...

                                               

25-paar kleurkode

Die 25-paar kleur kode isn kleur-kode wat gebruik word om individuele geleiers inn soort van elektriese kommunikasiekabel naamlik gedraaide draadpaarkabels te identifiseer. Die kleure is op die isolasie aangebring wat die geleiers word gedek. Die ...

                                               

ACE-kabel

Die ACE kabel isn ondersese optiese vesel-kommunikasiekabel vir data-uitruiling tussen Europa en die lande aan die weskus van Afrika. Hierdie kabel hetn lengte van 17000km en strek van Penmarck in Frankryk en Carcavelos net wes van Lissabon op di ...

                                               

EASSy-kabel

Die Oos-Afrika Duikboot Stelsel-kabel isn ondersese optiese vesel-kommunikasiekabel vir data-uitruilprogram. Dit lê in die Indiese Oseaan en die koppeling van lande in Oos-Afrika en die eilande langs die kus met die internet. Hierdie kabel hetn k ...

                                               

Geïntegreerdedienste- digitale netwerk

Geïntegreerdedienste - digitale netwerk, in engels bekend as ISDN, isn stel kommunikasiestandaarde vir gelyktydige digitale transmissie van die stem, video, data en ander netwerk dienste oor die tradisionele kringe van die openbare oorgeskakel te ...

                                               

ITU

Die Internasionale Telekommunikasie-Unie, wat oorspronklik gestig in 1865, isn spesialisagentskap onder die beheer van die Verenigde Nasies inligting en kommunikasie tegnologie -standaarde beheer. Hulle weet wêreldwyd radiospektrum en satellietwe ...

                                               

Neotel

Neotel Ltd., voorheen SNO Telekommunikasie, is die tweede nasionale operateur om vaste-lyn telekommunikasie-dienste in Suid-Afrika te lewer. Die maatskappy op 31 augustus 2006 in Kyalami in die noorde van Johannesburg is ingestel. Neotel is die e ...

                                               

RJ-telefoonprop

n RJ -plug isn gestandaardiseerde telekommunikasienetwerkkoppelvlak vir die koppeling van stem en datatoerusting omn diens wat deurn plaaslike sentraledraer of langafstanddraer. Registrasiekoppelvlakke was aanvanklik gedefinieer in die Universele ...

                                               

SACS-kabel

Die SAKKIES kabel isn optiese vesel-kommunikasiekabel in die suidelike deel van die Atlantiese Oseaan vir data-uitruiling tussen latyns-Amerika en Afrika. Hierdie ondersese kabel is 6165km lank en hetn maksimum kapasiteit van 40 terabyte per seko ...

                                               

SAT-3/WASC

SAT-3 / WASC, kort vir die Suid-Atlantiese oseaan 3 / Wes-Afrika Ondersese Kabel isn duikboot kommunikasiekabel dat Portugal en Spanje tot Suid-Afrika, sowel as verskeie ander Wes-afrikaanse Lande langs die roete van die kabel is geleë. Die kabel ...

                                               

SEACOM

SEACOM isn optiese vesel-onderwaterdatakabel Suid-Afrika met die wêreld te sluit via die ooskus van Afrika. Dit is die eerste onderwaterkabel langs die ooskus van Afrika te word geïnstalleer. Suid-Afrika is wat verband hou met Europa via die wesk ...

                                               

Sentech

Sentech isn seinverspreider vir die Suid-Afrikaanse uitsaaisektor. Die organisasie het in 1992 begin die Suid-Afrikaanse Uitsaai korporasie se seine te versprei. Volgens Sentech se mandaat, moet hulle ook dienste aan M-Net, Radio 702, Radio Ciske ...

                                               

Telkom

Telkom Bpk. isn Suid-Afrikaanse telekommunikasie-maatskappy wat vaste lyn en mobiele telefoon-en internet-dienste aan kliënte lewer. Telkom is gedeeltelik geprivatiseer, hoewel die Staat steedsn groot persentasie van die maatskappy besit, en dit ...

                                               

Tyddeelmultipleksering

Tyddeelmultipleksering isn metode om onafhanklike seine oorn gemeenskaplike seinpad te stuur en te ontvang deur gebruik te maak van gesinchroniseer skakelaars aan weerskant van die transmissiebaan in son manier dat elke onafhanklike sein slegsn f ...

                                               

WACS

WACS isn optiese vesel-onderwaterkabel Suid-Afrika met die wêreld te sluit via die weskus van Afrika. Die kabel is in diens gestel op 11 Mei 2012.

                                               

Tydskrif

n Tydskrif isn versameling van die gebonde bladsye in watn wye verskeidenheid van inligting oor die huidige onderwerpe en artikels wat oorn lang tydperk van belang mag bly om te gevind word. Die mees onlangse uitgawes van die tydskrifte is hoofsa ...

                                               

The Architectural Review

Die Argitektoniese Hersiening is die oudste en mees gewaardeerde argitektoniese tydskrif in die Verenigde Koninkryk. Dit is vir die eerste keer in 1896 deur Percy Hastings, die eienaar van die uitgewery Argitektoniese Pers, soos Die Argitektonies ...

                                               

AVN

Volwasse Video Nuus isn Amerikaanse eweknie-geëvalueerde tydskrif vir die volwassevideobedryf. Volgens Die New York Times is AVN vir pornografiese films wat Billboard vir musiekalbums is. AVN geborg die jaarlikse Volwasse Vermaak Expo of AEE, in ...

                                               

Charlie Hebdo

Charlie Hebdo isn franse satirese weeklikse tydskrif, met spotprente, verslae, polemiek en grappies. Die tydskrif was reeds die teiken van twee terroriste-aanvalle, in 2011 en 2015. Beide is gedink om te wees in reaksie opn aantal omstrede Mohamm ...

                                               

FHM

FHM isn internasionale tydskrif wat maandeliks gepubliseer word. Die afkorting FHM staan Vir Hom Tydskrif. Die Suid-Afrikaanse uitgawe van die FHM deur Hoofletters Media gepubliseer. Die tydskrif se teikenmark is mans tussen 18 en 30 jaar. Hulle ...

                                               

ISSN

n ISSN isn unieke nommer wat gebruik word om te periodieke publikasies te identifiseer. Dit word gebruik om tydskrifte, die daaglikse koerante, asook weeklikse en jaarlikse publikasies te identifiseer, maar kan ook vir ander vorme van media, soos ...

                                               

Maandblad Zuid-Afrika

Maandblad Suid-Afrika isn tweetalige tydskrif in Amsterdam gepubliseer word en as die punt van kontak en forum vir almal in Nederland en België dien in Suid-Afrika wat belangstel. In-diepte artikels handel met die huidige ontwikkelinge in die lit ...

                                               

De Nederlandsche Leeuw

De Nederlandsche Leeuw isn tydskrif oor genealogie en heraldiek sedert 1883 verskyn, aanvanklik maandelikse en die hede kwartaallikse. Dit isn orgaan van die Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht en Wapenkunde. Aanvanklik het die tyds ...

                                               

Rolling Stone

Rolling Stone het sy oorsprong in San Francisco in 1967 het, deur Jann Wenner wat tot vandag nog die redakteur en uitgewer, en musiek resensent Ralph J. Gleason. Wenner het $7500 op sy eie familie en sy toekomstige vrou, Jane Wenner se familie ge ...

                                               

Spy Tydskrif

Spy-Tydskrif isn Australiese tydskrif vir private godsdienstige speurders. Die tydskrif se basis is in Launceston. Die name van die twee Tasmaniese geestelikes word algemeen verbind met hierdie godsdienstige speurbedryf: Ds Rayburn Cameron-Smith, ...

                                               

The Black Flame

Die Swart Vlam isn tydskrif wat deur die Kerk van Satan is gepubliseer. Die eerste uitgawe het in 1989 verskyn het na die publikasie van die Kerk se ander tydskrif, Die Gesplete Kop, voorlopig gestaak is. Die Swart Vlam is aanvanklik asn kwartaal ...

                                               

Tydskrif vir Geesteswetenskappe

Die Tydskrif vir Geesteswetenskappe isn Afrikaanse tydskrif wat deur die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns word kwartaalliks gepubliseer in Maart, junie, September en desember verskyn.

                                               

Tydskrif vir Letterkunde

Tydskrif vir Letterkunde isn akademiese joernaal vir Afrikaletterkunde. Die tydskrif publiseer hoofsaaklik navorsing vraestelle aan eweknie-evaluering onderwerp is. Die joernaal ook publiseer resensies, resensie-artikels, resensies en huldeblyke. ...

                                               

American Institute of Architects

Die Amerikaanse Instituut van Argitekte is die voorste beroepsorganisasie van die Amerikaanse argitekte wat in 1857 deur dertien argitekte in New York gestig en het sy hoofkwartier sedert 1898 in die historiese Octagon Huis in Washington, DC het. ...

                                               

American Society of Civil Engineers

Die Amerikaanse Vereniging van Siviele Ingenieurs isn Amerikaanse professionele liggaam wat in 1852 gestig is om die belange van siviele ingenieurswese te verteenwoordig. Die ASCE, wat sy hoofkwartier in Reston in die staat van Virginia, is die o ...

                                               

Amerikaanse Mafia

Die Amerikaanse Mafia, wat algemeen bekend staan as die Mafia, die italiaanse Mafia, of Die Gepeupel in die Verenigde State van amerika, isn konfederasie van italiaans-Amerikaanse kriminele organisasies. Soortgelyk aan die Siciliaanse Mafia, die ...

                                               

Audio Asylum

Klank Asiel isn Amerikaanse internetgeselsforum vir klank, musiek en rolprentgeesdriftiges deurn klein groep klankgeesdriftiges in Vista, n nedersetting in die metropolitaanse gebied van San Diego, Kalifornie, bedryf. Sy aktiwiteite deur skenking ...

                                               

Audio Engineering Society

Die Klank Ingenieurswese Samelewing isn internasionale beroepsvereniging van die lede van die klankbedryf soos klank ingenieurs, wetenskaplikes en ander professioneles wat by die bedryf betrokke is ofn belang daarin stel. Die meeste lede is navor ...

                                               

Nasa

Die National Aeronautics and Space Administration, afgekort as NASA, isn onafhanklike agentskap van die federale owerheid in die Verenigde State van Amerika, wat verantwoordelik is vir die VSA se menslike ruimtevaartprogram. NASA doen ook navorsi ...

                                               

National Association for the Advancement of White People

Die Nasionale Vereniging vir die Bevordering van Wit Mense isn wit politieke organisasie in die Verenigde State van amerika in 1980 deur die politikus David Duke gestig. Sy naam is ontleen uit en parodieer ook - die Nasionale Vereniging vir die B ...

                                               

Society of Architectural Historians

Die Samelewing van Argitektuur Geskiedkundiges isn internasionale nie-winsgewende organisasie met sitplek in Chicago, Verenigde State van amerika, wat die studie en die bewaring van die wêreld se argitektoniese erfenis te bevorder. Die SAH het so ...

                                               

Toys for Tots

Speelgoed vir Tots isn welwillendheidsprogram deur die Verenigde State Marine Corps Reserwe bedryf en speelgoed aan kinders aandag wie se ouers nie Kersfeesgeskenke kan bekostig nie. Die program is in 1947 deur reservis groot Wetsontwerp Hendrick ...

                                               

DALRO

Pretoria kuns isn Suid-Afrikaanse organisasie wat die intellektuele eiendom regte van skrywers en die opvoerregte van dramaturge beskerm en namens hulle tantieme vir hul werk in te samel. Pretoria kuns direkteure bestaan van skrywers, uitgewers e ...

                                               

Die Landsdiensbeweging

Die Landsdiensbeweging, of net Grond, isn Suid-Afrikaanse organisasie wat daarop gemik op die jeug op opvoedkundige kampe en uitstappies te neem, sowel as om maatskaplike projekte aan te pak.

                                               

Die Voortrekkers (organisasie)

Die Voortrekkerbeweging isn Suid-Afrikaanse jeug organisasie vir Afrikaanse seuns en meisies. Die beweging, wat ook in Namibië, posgevat het, is die Christelike nasionale beginsels gegrond is en die aktiwiteite georganiseer volgensn kommandostels ...

Users also searched:

spraakproduksie, Spraakproduksie, taaldiskriminasie, Taaldiskriminasie, taalkontak, Taalkontak, taalverandering, Taalverandering, taalverwerwing, Taalverwerwing, tweedetaalverwerwing, Tweedetaalverwerwing, wêreldmoedertaaldag, Wreldmoedertaaldag, telekommunikasie, Telekommunikasie, 25-paar kleurkode, kleurkode, - paar, - paar kleurkode, ace-kabel, ACE - kabel, eassy-kabel, EASSy - kabel, neotel, Neotel, sat-3/wasc, SAT - WASC, seacom, SEACOM,

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →